Yatırımcılar İçin Faydalı Linkler

Kamuyu Aydınlatma Platformu (IZMDC)

Kamuyu Aydınlatma Platformu (IZMDC)

Sermaye piyasası ve borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 'Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği’ kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir.

https://www.kap.org.tr/ arrow
Borsa İstanbul A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş.

Geleceğin sermaye piyasalarında, Türk ve bölgesel finansal varlıklar için küresel entegre pazar yeri olma amacıyla yola çıkan Borsa İstanbul A.Ş., sermaye piyasasındaki borsaları tek çatı altında toplamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulmuş ve özel hukuk tüzel kişiliğini haizdir.

https://www.borsaistanbul.com/ arrow
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Türk Sermaye Piyasalarının Merkezi Saklama Kuruluşu olarak üyelerine saklama, veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetlerini sunmaktadır. MKK, ayrıca ArGe merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını kullanarak geliştirdiği yazılım, sistem ve platformlarla yerli ve yabancı sermaye ve finans kuruluşlarına veri ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır.

https://www.mkk.com.tr/ arrow
Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu

Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel ve özel nitelikte kararlar almak için kurulmuştur. Kanun kapsamına giren kurum ve ortaklıkların bağımsız denetim, derecelendirme, değerleme ve bilgi sistemleri denetimi faaliyetine ilişkin şartları ve çalışma esaslarını belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan eder.

https://www.spk.gov.tr/ arrow