İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin 8. maddesi gereğince; yarıdan bir fazla A grubu hisse senedine sahip olanlar Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterebilirler. A Grubu hisse senetleri nama olup, 800 adet ve 8,00 TL tutarındadır.


Ana Sözleşme gereği çıkarılan 1.000 adet bedelsiz ve nama yazılı Kurucu İntifa Senetleri’nin yıllık bilançoda yer alan net kardan pay alma hakkı vardır. Ana Sözleşme'nin 27. maddesine göre; yıllık net bilanço karından %5'i Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılır. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın %10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır. Karın azami %10'u Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılır.