Sıkça Sorulan Sorular

FİZİKİ OLARAK SAKLAMAKTA OLDUĞUNUZ HİSSE SENETLERİNİN DURUMU NE OLACAK?

07.09.2016 tarihinde “6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesinin 4. fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile, kayden izlenmeye başlandığı tarihi takip eden yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM’ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.


İlgili yönetmelik gereği elinde fiziki hisse senedi olan ortaklarımızın; öncelikle hisse senetlerini, yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne tutanak karşılığı elden teslim etmeleri gerekmektedir. Daha sonra aşağıda yer alan belgeler ile iadeli taahhütlü posta yolu veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle Yatırımcıyı Tazmin Merkezi’nin merkez adresine başvurmalılardır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

  • Başvuru Dilekçesi,
  • İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından verilecek olan hisse senedi teslim tutanağı,
  • Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun resmi mercilerce onaylı fotokopisi,
  • Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,
  • Kurul ve/veya YTM aleyhine dava açılmadığına veya icra takibi başlatılmadığına veyahut açılmış olan davadan/icra takibinden feragat edileceğine ilişkin taahhütname, açılan davanın karara bağlanmış olması halinde mahkeme ilamının aslı veya mahkemece aslı gibidir onaylı sureti, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Merkez Adresi: Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 06530 Ankara

        

İDÇ HİSSELERİ BİST’TE HANGİ ENDEKS İÇİNDE YER ALMAKTADIR?

Şirketimizin hisseleri, BIST’te Yıldız Pazar  endeksi içinde IZMDC şirket kodu ile işlem görmektedir.

 

İDÇ HİSSELERİ, BORSA’DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAMIŞTIR?

Şirketimizin hisseleri, 24.01.1986 tarihinde IMKB' de (BIST’te) işlem görmeye başlamıştır.

 

İDÇ HİSSEDARLARI SORULARI İÇİN KİMLERİ ARAYABİLİRSİNİZ?


Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi


Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi

 

SON SERMAYE ARTIRIMI NE ZAMAN, HANGİ ORANDA VE NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR? ARTIRIM SONRASI ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ NE KADARDIR?

Şirketimizin son sermaye artırımı, 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 375.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 2021 yılında tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 300 oranında, 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak  1.500.000.000 TL’na çıkarılmıştır.