Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Demir ve çeliği daha verimli üretmeyi amaçlayan İDÇ, sürdürülebilir ürünlerle çevreye ve doğaya sahip çıkıyor, çünkü geleceği önemsiyor.

Sürdürülebilir inşaat çeliği sertifikası; inşaat çeliği üretimi için hammadde satın alınmasından son ürüne kadar tüm üretim süreçleri için geçerlidir. Bu süreçler sıvı çelik üretimi, döküm ve haddeleme gibi bölümleri de kapsamaktadır. Bu sertifikanın gereği olarak, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlere dayalı bir "Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Politikası" oluşturulmuş, el kitabı ve kılavuzları hazırlanmıştır. Firmamız düzenli aralıklarla sürdürülebilir inşaat çeliği kriterlerini izlemekte ve raporlamaktadır. Bu kriterler aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

İklim Değişikliği ve Enerji

İklim Değişikliği ve Enerji

 • Sera gazı emisyonları ve enerji kullanımı 
 • Hammadde tedariğinde taşımanın (deniz, karayolu, demiryolu) etkileri 
Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim

 • Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001
 • Malzeme verimliliği
Doğal Kaynakların Korunması ve Çevrenin İyileştirilmesi

Doğal Kaynakların Korunması ve Çevrenin İyileştirilmesi

 • Hammadde - tedarik zinciri, kalite ve performans 
 • Su tüketimi 
 • Atık yönetim sistemi 
 • Biyolojik çeşitlilik ve eko-toksisite 
 • Çevre kazaları, şikayetler ve cezalar 
Sürdürülebilir Toplumların Oluşturulması

Sürdürülebilir Toplumların Oluşturulması

 • Yerel halk ve paydaşların katılımı 
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları ve ISO 45001
 • İşyerinde temel haklar 
 • Beceri ve eğitim  
 • Ekonomik etkenler 

Bu konularla ilgili raporlar ve yasal şartlar, UK CARES kuruluşuna sunulmaktadır. Ayrıca, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. yönetimi, rapor sonuçları ile; iç denetim, veri analizi, kaza ve ramak kalma incelemeleri, önleyici ve düzeltici faaliyetlerle ilgili sonuçları düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunları takiben, üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi, sürdürülebilirliğinin devamlılığı ve iyileştirilmesi, yasal ve diğer şartlara uygun olarak çevre kirliliğinin önlenmesi taahhüt edilmektedir.


Ürünlerimizin Sürdürülebilir İnşaat Çeliği şartlarına uygunluğu, üzerine iliştirilen etiketlerde aşağıdaki logo ve ifade ile beyan edilmektedir: "Bu inşaat çeliği, BS8902:2009 standardına uygun olan CARES Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Planına göre üretilmiştir." Bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik şirketi olan İDÇ, çevreci ve sürdürülebilir yapılar yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek için rakiplerinin önünde önemli bir avantaj sağlamıştır.


İZLENEBİLİRLİK 

 

Hammaddelerimizin en önemlisi olan hurdayı, menşei olan ülkede ilk yükleme noktasından fabrikamızda ergitilmesine kadar izlemekteyiz.

 

İDÇ bünyesinde üretilen tüm mamul ve yarı mamullerimizi üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar farklı döküm numaraları ile izlemekteyiz.

 

YS.PR.0080 Tanımlanabilirlik ve İzlenebilirlik Prosedürü   


Çevresel Ürün Deklerasyonlarımız