Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş., ürünlerinin kalitesini önemser. Bu sebeple, bünyesinde yapı taşı olan bir kalite politikası vardır.

İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.’nin KALİTE POLİTİKASI, aşağıdaki temel prensipler ekseni üzerine oturtulmuştur:

 • Üst Yönetim liderliğinde tüm çalışanların katılımı ile aidiyet duygusunun, takım ruhu bilincinin, gelişmeye olan inancın ve birlikteliğin benimsenmesi,
 • En üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve memnuniyetin sürekliliği için çalışılması,
 • En yüksek seviyede rekabet edebilecek ürün ve hizmet kalitesine sahip olmak ve bu kalitenin istikrarla sürdürülmesi,
 • Firmanın geleceği ve başarısının, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirme ve gelişme ile sağlanabileceğine olan inanç ve bu yönde en üst seviyede çaba gösterilmesi.


İDÇ Yönetiminin bu eksende şekillenmiş olan KALİTE HEDEFLERİ,

 • Kalite politikasının, İDÇ firma ve kalite bilincinin her kademede benimsenmesi, anlaşılması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için; eğitim ve öğretim programları ile tüm çalışanlara eğitimler verilmesi ve ilerlemenin denetlenmesi,
 • İDÇ’nin tüm kademeleri arasında iletişimin sağlanması, bu iletişimin etkinliğinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi, iyileştirme ve gelişme için her kademede katılımın sağlanması ve bu katılım ile öneri mekanizmasının oluşturulup bu önerilerin değerlendirilmesi,
 • Müşteri taleplerinin, uluslararası standartlara ve İDÇ spesifikasyonlarına uygunluğunu garanti altına almak üzere kalite planlarının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi,
 • Üretim ve hizmet süreçlerinin tümünün belirli aralıklarla gözden geçirilerek, iyileştirme ve gelişme için gereken ihtiyaçların ortaya konması; kaynak ihtiyaçlarının giderilmesine, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik programların oluşturulması.

 

Ölçme, analiz ve iyileştirme felsefesinin benimsenmesi ile;

 • Süreç yönetimi ve düzeltici/önleyici faaliyet yöntemlerinin uygulanması ve objektif değerlendirme sonucu elde edilen verilerin,
 • İç ve dış denetleme sonuçlarının,
 • Müşteri şikâyet ve talepleri ve müşteri memnuniyeti verilerinin,
 • Tedarikçi değerlendirme verilerinin,
 • Yönetim gözden geçirme verilerinin,
 • Objektif kriterlerle dayandırılarak değerlendirmeleri ile sürekli iyileştirmenin ölçülebilir veya değerlendirilebilir hale getirilerek izlenmesidir.


Kalite Yönetim Sistemi Sertifikamız için lütfen tıklayınız

Kalite Politikamız için lütfen tıklayınız

Nükleer Güvenlik Politikası için lütfen tıklayınız

Müsteri Memnuniyeti Değerlendirme Prosedürü için lütfen tıklayınız

Müşteri Şikayeti Değerlendirme Prosedürü için lütfen tıklayınız

REACH / KKDIK Yönetmeliği (Türk REACH) DEKLARASYONU için lütfen tıklayınız