İSG Politikamız

İSG Politikamız

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş, “Önce İnsan” yaklaşımıyla hareket ettiğinden, öncelik her zaman çalışanları ailelerine sağlıklı olarak ulaştırmaktır.

  • İletişimin öneminin farkında olan İDÇ, içte ve dışta olmak üzere ilgili tarafların yararını gözetir, ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp karşılar ve iş birliği yapmak için iletişimin bilinen bütün kanallarını kullanır.
  • Liderler, sorun çözme kabiliyetinin geliştirilmesi, karmaşık işlerin düzenlenmesi, akıcı bir işleyişin olması ve mevcut rekabet koşulları içinde istenen sonuçların alınması için çalışır. Aynı zamanda iyi alışkanlıklar kazanmada ve ilerlemede çalışanlarına rol model olur.
  • İSG kültürü oluşturmayı ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmeyi hedefler.
  • Kazasız çelik üretmenin mümkün olduğunu düşünür ve bu temel amaç için çalışır.
  • İDÇ, çalışanlarının farkındalığa sahip olmadan katılım sağladıkları takdirde amaçlarına ulaşamayacağının bilincindedir. Çeşitli konularda bilgi, beceri, mesleki deneyim ve yetkinlik kazanmaları için çalışanlarına destek olur ve onları teşvik eder. İSG faaliyetleri için gereken alt yapı ve kaynak kullanımı konularını da aynı şekilde destekler. Güvenli çalışma ortamında çalışanları ile iş yapmayı tercih eder.
  • İDÇ, organizasyonun her kademesinde uygulanabilir, tutarlı, amaca yönelik ve güncel yönetim mekanizmalarını kullanır ve bu şekilde İSG ile ilgili tüm faaliyetleri yönetir. Hedeflerden sapıldığında tepkisiz kalınmaz, ihtiyaç halinde yeni iş yapma yöntemleri geliştirilir ve çeşitli sistematikler oluşturulur.
  • İstenmeyen sonuçlardan koru(n)mak istendiğinden, sebep sonuç ilişkisi kurarak durumları/olayları inceler. Tehlikeleri, tehditleri, zararları, riskleri ve fırsatları öngörmek esastır. Önleyici ve iyileştirici yaklaşımlar benimser.
  • Endüstriyel dünyanın dinamiklerine uyum sağlayıp gelişimin gerisinde kalmak istemeyeceğinden, işyeri çalışma kurallarının, yasalar ve ulusal/uluslararası standartlar ile uyum içinde olması tercih edilir. Üyesi olunan kuruluşların şartlarına uyar, anlaşma ve sözleşmelerimizden doğan yükümlülükleri yerine getirir. Sürdürülebilir bir kalkınma, durumları belirli aralıklarla gözden geçirmek ve her yönüyle örnek bir kurum olabilmek için var gücüyle çalışır.

 

Cares İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikaları

On Altın Kural

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası