Çevre ve Enerji Politikamız

Çevre ve Enerji Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., "Sürdürülebilir Kalkınma" ve "Temiz Üretim" ilkelerini temel alarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinde;

  • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlere, kurallara ve standartlara uymayı,
  • Paydaşları için temiz bir çevre sağlamayı,
  • Mevcut tekniklerin en iyisi ve çevre dostu teknolojileri kullanarak kaynak kullanımının azaltılmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve atıkların en aza indirilmesini,
  • Çevre kirliliğine ve atık oluşumuna karşı alınan tüm tedbirlerin devamlılığını ve bu tedbirlerin değerlendirilerek iyileştirilmesini sağlamayı ve çevre bilincini geliştirmeyi hedefler ve taahhüt eder.


Cares Çevre Yönetim Sistem Sertifikası       

Çevre Politikamız                            

Sıfır Atık Belgesi                             

Çevre İzin ve Lisans Belgesi

İç Tetkik 2021

İç Tektik 2022

İç Tetkik 2023    

İç Tetkik 2024                    

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ


İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., "Sürdürülebilir Kalkınma" ve "Temiz Üretim" ilkelerini temel alarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinde;

  • Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamayı ve "Sürdürülebilir Kalkınma" yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası Enerji Mevzuat ve diğer düzenlemelere, zorunlu standartlara uymayı,
  • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
  • Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını hedefler ve taahhüt eder.


Enerji Politikamız                

TSE Enerji Yönetim Sistemi

IQNet Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası