İK Politikası

İK Politikası

İŞE ALIM

İDÇ’nin öncelikli hedefi, stratejik hedefleri gerçekleştirecek; verimli, yüksek performanslı, kurum kültürüne uyum sağlayabilecek motive ve nitelikli insanları şirkete almaktır. Sürekliliğinin sağlanması açısından işletmenin ihtiyaç duyduğu, işe uygun niteliklere sahip kişilerin araştırılması, seçilmesi ve bu alanda işe devam etmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirir. 


İDÇ personel kadrolarının işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilebileceğine ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğuna inanır. Ayrıca bu kriterlerin tüm personeller tarafından anlaşılmasını sağlar.

EĞİTİM VE GELİŞİM

İDÇ eğitim ihtiyaç analizi yapar. Bu analiz, işin gerektirdiği bilgi yetenek ve davranışlar ile çalışanın mevcut bilgi yetenek ve davranışları arasındaki farkın ortaya konmasıyla gerçekleşir. Eğitim ihtiyacı; örgüt düzeyinde, işler düzeyinde ve çalışanlar düzeyinde mevcut performans ile olması gereken performans karşılaştırılarak belirlenir. Karşılaştırma; örgüt analizi, iş analizi ve kişi analizi üzerinde yapılır.


Tespit edilen ihtiyaçlara göre amaçlar saptanarak, eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceği organlar, eğitime katılacak kişiler ve eğiticiler, eğitim konuları, eğitim yeri, zamanı ve süresi belirlenir.

STAJYER PROGRAMLARI

Staj, kişilere ileride alacakları görevlere ilişkin, çalışma koşullarını tanıma, işleri öğrenme, mesleki sorumluluk taşıma ve işe uyum yetenekleri geliştirme gibi yararlar sağlar.


Eğitim verilen adayların belirli teorik bilgiye sahip olması ilk hedeftir. Adayın öğrendiği bilgileri uygulaması için ilgili oldukları alan kapsamında kendisine görevler verilir.


Lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri için ayrı stajyer programları uygulanmaktadır.

ORGANİZASYON GELİŞİMİ

İDÇ organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetir, yönetici kadrolara yapılacak atamaların imkanlar elverdiğince şirket içi personel arasından yapılmasına özen gösterir.


Kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanağı sağlar.

Personellerin performans değerlendirmesi; hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlikleri baz alınarak yapılır.


İDÇ, en üst kademeden başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için görev tanımları ve performans standartlarının dokümanını tutar ve personel değerlendirilmesinde bu sistemi baz olarak kullanır.