BAŞKANIN MESAJI
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ortaklarımız,

Bir organizasyonun uzun ömürlü olmasının gereği; şeffaflık, sürekli kendisini geliştiren dinamik bir organizasyona ve insan kaynağına sahip olmak, ürününü istenilen kalitede ve sürede müşteriye teslim etmek ve çevresel ve sosyal sorumlulukların farkında olmaktır. Üretim süreçlerini doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenlemeyi ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.(İDÇ)’nin tüm bu özelliklere sahip olduğunu bilmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz bakımından övünç ve güven kaynağıdır.

2005 yılında Türkiye İş Bankası hisselerinin devralınmasıyla İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. için yeni bir dönem başladı. İDÇ’de büyük yatırımlar devrini başlattık. İDÇ’nin satın alınmasından hemen sonra tesis kapasitesinin artırılması ve gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi için yönetimimiz tarafından çalışmalar başladı.

2005 yılından bu yana yapılan yatırımlarla çelikhane, haddehane, yardımcı tesisler ve liman son teknoloji ile modernize edilerek verimlilikleri ve kapasiteleri artırıldı. Eski gemimiz satılarak yerine daha yeni ve daha büyük üç gemi satın alındı. Diğer taraftan, yine 2011 yılında yatırımına başlanan yıllık 400 bin ton kapasiteli orta profil haddehanesi projesi 40 milyon euro harcanarak 2013 yılında hayata geçirildi.

Ayrıca 2011 yılında yatırımına başlanan bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin 350 MWe kurulu güçteki termik santrali tamamlanarak 2014 yılında üretime geçti. 380 milyon dolara malolan santral Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile inşa edildi.

Modern üretim prensibi, nitelikli personeli, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosu ile İDÇ şirketleri bugün Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında hakettiği yeri almıştır.

Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız, kısacası tüm paydaşlarımız için maksimum değeri yaratma gayretimiz, bu zamana kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllar için de hiç eksilmeden devam edecektir.

Saygılarımla

Halil ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı