BAŞKANIN MESAJI
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ortaklarımız,

Bir organizasyonun uzun ömürlü olmasının gereği; şeffaflık, sürekli kendisini geliştiren dinamik bir organizasyona ve insan kaynağına sahip olmak, ürününü istenilen kalitede ve sürede müşteriye teslim etmek ve çevresel ve sosyal sorumlulukların farkında olmaktır. Üretim süreçlerini doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenlemeyi ve sürdürülebilir büyümeyi esas alan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.(İDÇ)’nin tüm bu özelliklere sahip olduğunu bilmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz bakımından övünç ve güven kaynağıdır.

2005 yılında Türkiye İş Bankası hisselerinin devralınmasıyla İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. için büyük yatırımlar devri başlamıştır. Öncelikle çelikhane, haddehane, yardımcı tesisler ve liman son teknoloji ile modernize edilerek verimlilikleri ve kapasiteleri artırılmış, Sonrasında ise yıllık 400 bin ton kapasiteli orta profil haddehanesi kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Ayrıca bağlı ortaklığımız İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş tarafından 350 MWe kurulu güçteki termik santral yatırımı yapılarak Türkiye ve uluslararası alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile üretim yapan Enerji tesisi kurulmuştur.

İDÇ şirketleri, üretim kapasitesi, çevreye duyarlı modern üretim şekli, yarattığı ticaret hacmi ve istihdamla bugün Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yer almaktadır.

Hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız, kısacası tüm paydaşlarımız için maksimum değeri yaratma gayretimiz, bu zamana kadar olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da eksilmeden devam edecektir.

Saygılarımla

Halil ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı