Sürdürülebilir inşaat çeliği sertifikası, inşaat çeliği üretimi için hammadde satın alınmasından son ürüne kadar; sıvı çelik üretimi, döküm ve haddeleme dahil tüm üretim süreçlerini kapsamaktadır. Bu sertifikanın gereği olarak, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörlere dayalı bir "Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Politikası" oluşturulmuş, el kitabı ve kılavuzları hazırlanmıştır. Firmamız düzenli aralıklarla sürdürülebilir inşaat çeliği kriterlerini izlemekte ve raporlamaktadır. Bu kriterler aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

İklim değişikliği ve enerji

• Sera gazı emisyonları ve enerji kullanımı

• Hammadde tedariğinde taşımanın (deniz, karayolu, demiryolu) etkileri

Sürdürülebilir tüketim ve üretim

• Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001

• Malzeme verimliliği

Doğal kaynakların korunması ve çevrenin iyileştirilmesi

• Hammadde - Tedarik zinciri, Kalite ve Performans

• Su tüketimi • Atık yönetim sistemi • Biyolojik çeşitlilik ve eko-toksisite • Çevre kazaları, şikayetler ve cezalar

Sürdürülebilir toplumların oluşturulması

• Yerel halk ve paydaşların katılımı

• Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları ve ISO 18001 • İşyerinde Temel haklar • Beceri ve eğitim • Ekonomik etkenler

Bu konularla ilgili raporlar ve yasal şartlar, UK CARES kuruluşuna sunulmaktadır. Ayrıca, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. yönetimi, rapor sonuçları ile birlikte; iç denetim, veri analizi, kaza ve ramak kalma incelemeleri, önleyicive düzeltici faaliyetlerle ilgili sonuçları da düzenli olarak gözden geçirmektedir. Bunun sonucunda, üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin en az düzeye indirilmesi, sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması ve sürekli iyileştirilmesi, yasal ve diğer şartlara uygun olarak çevre kirliliğinin önlenmesi taahhüt edilmektedir.

Ürünlerimizin Sürdürülebilir İnşaat Çeliği şartlarına uygunluğu, üzerine iliştirilen etiketlerde aşağıdaki logo ve ifade ile beyan edilmektedir: "Bu inşaat çeliği, BS8902:2009 standardına uygun olan CARES Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Planına göre üretilmiştir." Bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik şirketi olan İDÇ, böylece çevreci, sürdürülebilir yapı yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır.Sürdürülebilir inşaat çeliği sertifikamızı görmek için tıklayın Sürdürülebilir profil çeliği sertifikamızı görmek için tıklayın
Sürdürülebilirlik politikamızı görmek için tıklayın İDÇ Paydaşları ve İletişim Yöntemleri
IDC BES 6001 Sertifika İDÇ Sürdürülebilirlik Konuları ve Önemlilik Matrisi

ÇEVRESEL ÜRÜN DEKLERASYONLARI
İNŞAAT ÇELİĞİ
PROFİL