Çelik Hurdalarının ergitilip, rafine edildiği ve sürekli döküm makinası ile çelik kütük haline
getirildiği çelikhanemiz yıllık 1.320.000 Ton üretim kapasitelidir.
KAPALI HURDA SAHASI
ELEKTRİK ARK OCAĞI
POTA OCAĞI
SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNASI
SOĞUTMA PLATFORMU
Döküm Ağırlığı
150 Ton
Trafo
20 MVA