KALİTE POLİTİKAMIZ
İzmir Demir Çelik Sanayi A. Ş.’nin KALİTE POLİTİKASI, aşağıdaki temel prensipler ekseni üzerine oturtulmuştur:
 • Üst Yönetim liderliğinde tüm çalısanların katılımı ile aidiyet duygusunun, takım ruhu felsefesi ve bilincinin, topyekün gelişmeye olan inancın ve birlikteliğin benimsenmesi,

 • En üst düzeyde müşteri memnuniyeti ve bunun sürekliliğinin sağlanması için çalışılması,

 • En üst düzeyde rekabet edebilecek ürün ve hizmet kalitesinin sağlanması ve bunun istikrarla sürdürülmesi,

 • Firmanın geleceği ve başarısının, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirme ve gelişme ile etkinliğinin arttırılması yoluyla sağlanabileceğine olan inanç ve bu yönde en üst düzeyde çaba gösterilmesi.


İDÇ Yönetiminin bu eksende şekillenmiş olan KALİTE HEDEFLERİ,
 • Kalite Politikasının, İDÇ firma ve kalite bilincinin her kademede benimsenmesi, anlaşılması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için; eğitim ve öğretim programları ile tüm çalışanların gelişiminin sağlanması ve sonrasında izlenerek gözden geçirilmesi,

 • İDÇ’nin tüm kademeleri arasında iletişimin sağlanması, etkinliğinin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, iyileştirme ve gelişme için her kademede katılımın sağlanması ile öneri mekanizmasının oluşturulması ve bunların değerlendirilmesi,

 • Müşteri taleplerinin, uluslararası standartlar, şartnameler ve İDÇ spesifikasyonlarının tam olarak karşılanmasını garanti altına almak üzere kalite planlarının oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi,

 • Üretim ve hizmet süreçlerinin tümünün belirli periyotlarla gözden geçirilerek, iyileştirme ve gelişme yönündeki ihtiyaçların ortaya çıkartılması; kaynak ihtiyaçlarının giderilmesine, iyileştirme ve geliştirmenin sağlanmasına yönelik programların oluşturulması,


Ölçme, analiz ve iyileştirme felsefesinin benimsenmesi ile;
 • Süreç yönetimi ve düzeltici/önleyici faaliyet yöntemlerinin uygulanarak objektif değerlendirme sonucu elde edilen verilerin,

 • İç ve dış denetleme sonuçlarının,

 • Müşteri şikayet ve talepleri ve müşteri memnuniyeti verilerinin,

 • Tedarikçi değerlendirme verilerinin,

 • Yönetim gözden geçirme verilerinin

 • Objektif kriterlerle dayandırılarak değerlendirmeleri ile sürekli iyileştirmenin ölçülebilir veya değerlendirilebilir hale getirilerek izlenmesidir.