İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


 
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş

Önce insan yaklaşımını benimseriz ve tüm çalışanlarımızdan güvenli bir biçimde çalışmalarını isteriz. Önceliğimiz, çalışanlarımızı ailelerine sağlıklı olarak teslim etmektir.

İletişim her şeydir. Öneminin farkındayız. İçte ve dışta olmak üzere ilgili tarafların yararını gözetmek, ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp karşılamak ve işbirliği yapmak için iletişimin bilinen bütün kanallarını kullanırız.

Liderlerimiz sorun çözme kabiliyetimizin geliştirilmesi, karmaşık işlerimizin düzenlenmesi, akıcı bir işleyişimizin olması ve mevcut rekabet koşulları içinde istenen sonuçların alınması için çabalar. Aynı zamanda iyi alışkanlıklar kazanmamızda ve sürekli iyileşmemizde çalışanlarımıza rol model olur.

İSG kültürü oluşturmayı ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmeyi hedefleriz.

Kazasız çelik üretmenin mümkün olduğunu düşünür ve bu temel amaç için çalışırız.

Çalışanlarımız, bilinçli bir farkındalık ile katılım sağlamazlarsa amaçlarımıza ulaşamayacağımızı biliriz. Çeşitli konularda bilgi, beceri, mesleki deneyim ve yetkinlik kazanmaları için onlara destek olur ve onları teşvik ederiz. İSG faaliyetleri için gereken alt yapı ve kaynak kullanımı konularını da aynı biçimde destekleriz. Güvenli çalışma ortamına sahip bir bağlam içinde yaşam kalitesi yüksek çalışanlar ile birlikte iş yapmayı tercih ederiz.

Ölçemediğimizi yönetemeyeceğimizi biliriz. Organizasyonumuzun her kademesinde uygulanabilir, tutarlı, amaca yönelik ve güncel yönetim mekanizmalarını kullanmak yoluyla İSG ile ilgili tüm faaliyetlerimizi yönetiriz. Hedeflerimizden saptığımızda tepkisiz kalmayız. İhtiyaç duymamız halinde yeni iş yapma yöntemleri geliştiririz ve çeşitli sistematikler oluştururuz.

İstenmeyen sonuçlardan koru(n)mak isteriz. Sebep sonuç ilişkisi kurarak kontrolü kaybetme olasılığına sahip durumları/olayları irdeleriz. Tehlikeleri, tehditleri, zararları, riskleri ve fırsatları öngörmek isteriz. Önleyici ve iyileştirici yaklaşımları benimseriz.

Endüstriyel dünyanın dinamiklerine uyum sağlayıp gelişimin gerisinde kalmak istemeyiz. İşyeri çalışma kurallarımızın, yasalar ve ulusal/uluslararası standartlar ile uyum içinde olmasını tercih ederiz. Üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyarız. Anlaşma ve sözleşmelerimizden doğan yükümlülüklerimizi yerine getiririz. Sürdürülebilir bir biçimde kalkınmak, durumumuzu belirli aralıklarla gözden geçirmek ve her yönüyle örnek bir kurum olabilmek için var gücümüzle çalışırız.