GENEL BİLGİLER

  Hakkımızda

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur.

Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin m2’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. Teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, İş Bankası’ ndan devralındıktan sonra yapılan yatırımlar sonucunda çelikhane üretim kapasitesi 1.320.000 ton/yıl, çubuk haddehane üretim kapasitesi 900.000 ton/yıla çıkarılmış, 2013 yılında 440.000 ton kapasiteli orta profil haddehanesi devreye alınmıştır.

Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan İDÇ, Şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, kalitesi, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yerini almıştır.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisseleri, 24.01.1986 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda (Borsa İstanbul A.Ş.'de) işlem görmektedir. Sermayesi, 2012 yılında yapılan son artışla 375.000.000 TL ye çıkarılmıştır.

  Grup Şirketlerimiz

   AKDEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1993 yılında 45.000 m2 açık alanda, 13.000 m2 kapalı alan üzerinde kurulan ve 1994 yılında üretime başlayan haddehane tesisimiz Akdemir, yapılan yatırımlarla 300 bin ton yıllık kapasiteye sahip modern bir haddehane konumuna gelmiştir. Akdemir tesisinde ağırlıklı olarak 8-10 mm çapında demir üretimi yapılmaktadır. İDÇ, Akdemir'in 6.000.000 TL ödenmiş sermayesinin %90'nına doğrudan, %99.98'ine dolaylı olarak sahiptir. Akdemir Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Mahmut Nedim KOÇ’tur.  Devamı için ...
Detaylı bilgi için: www.akdemircelik.com.tr


   İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.Liman, İzmir’in kuzeybatısında bulunan Nemrut Körfezi sahilinde kurulmuş olup İzmir'e 60 km ve İDÇ fabrikasına 2 km mesafededir. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir. Öncelikle, İzmir Demir Çelik A.Ş.'nin ithal ve ihraç ettiği malların yükleme boşaltma işlemlerini yapmak amacıyla kurulan İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. aynı zamanda üçüncü şahıs mallarına yönelik yükleme ve boşaltma, nakliye ve antrepo hizmetlerini de en iyi şekilde sunmaktadır. İDÇ, 23.000.000 TL ödenmiş sermayeli şirketin %99,81'ine doğrudan, %99.98'ine dolaylı olarak sahiptir. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.’de İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Mahmut Nedim KOÇ’tur.  Devamı için ...
Detaylı bilgi için: www.idcliman.com.tr


   İZDEMİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ülkemizde artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla 2007 yılında kurulmuştur. İzmir Demir Çelik A.Ş. fabrika sahası içinde bulunan 103 dönüm arazi üzerine 1x350 MWe gücünde, ithal kömüre dayalı süperkritik yakma teknolojisine sahip enerji üretim tesisi kurulacak olup yapım sözleşme anlaşması Nisan 2011 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye’nin 350 MWe kurulu gücündeki süperkritik kazanlı yakma teknolojisine sahip tek santrali olacak olan İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim Santralı hem ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak, hem de bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunacaktır. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş’de İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Nuri ŞAHİN’dir.  Devamı için ...
Detaylı bilgi için: www.izdemirenerji.com.tr

  Hisse Senedi Bilgileri

HİSSE SENEDİ BİLGİLERİ
  Hisse Sembolü, IMKB 100   IZMDC
  Hisse Sembolü, Bloomberg   IZMDC.TI
  Hisse Sembolü, Reuters   IZMDC.IS
  Endüstri   Demir Çelik
  Endeks   BIST 100

  Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Feyyaz YAZAR
E-mail : fyazar@izdemir.com.tr
Telefon: 0 (232) 441 50 50
Fax : 0 (232) 441 56 66

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
Remzi Okan GÖKDEMİR
E-mail : ogokdemir@izdemir.com.tr
Telefon: 0 (232) 441 50 50 - 1346
Fax : 0 (232) 441 56 66

  Analist Bilgileri

ANALİST BİLGİLERİ
  ADI SOYADI   FİRMASI   E-POSTA ADRESİ   TELEFON
  Alen Bebiroğlu   Teb Yatırım   alen.bebiroglu@teb.com.tr   (216) 636 45 34
  Burak Demirbilek   Şeker Yatırım   bdemirbilek@sekeryatirim.com   (212) 334 33 33
  Gülüzar Özdemir Türk   Anadolu Yatırım   gturk@anadoluyatirim.com.tr   (212) 368 77 34
  Ilgın Erdoğan   Credit Agricole Cheuvreux   ierdogan@cheuvreux.com   (212) 371 19 07
  Kurthan Atmaca   Ekspres Invest   kurthana@ekspresinvest.com   (212) 336 51 64
  R. Fulin Önder   Sardis Yatırım   fulin@sardis.com.tr   (212) 346 09 95
  Yunus Kaya   Gedik Yatırım   ykaya@gedik.com.tr   (216) 453 00 00

  Sıkça Sorulan Sorular

  Fiziken saklamakta olduğumuz hisse senetlerimizin durumu ne olacak?

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine eklenen dördüncü fıkra aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir; “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar bu tarihte zaman aşımına uğrar.
Yapılan bu düzenleme sonucunda, pay sahiplerimizin 31.12.2012 tarihi itibari ile kaydileştirilmeyen hisse senetleri üzerindeki tüm haklar sona ermiştir.

  İDÇ hisseleri BIST’te hangi endeks içinde yer almaktadır?

Şirketimiz hisseleri, BIST’te Ulusal Pazar endeksi içinde IZMDC şirket kodu ile işlem görmektedir.

  İDÇ hisseleri, Borsa’da ne zaman işlem görmeye başlamıştır?

Şirketimiz hisseleri, 24.01.1986 tarihinde IMKB' de (BIST’te) işlem görmeye başlamıştır.

  İDÇ hissedarları soruları için kimleri arayabilirler?

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Feyyaz YAZAR
E-mail : fyazar@izdemir.com.tr
Telefon: 0 (232) 441 50 50
Fax : 0 (232) 441 56 66

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
Remzi Okan GÖKDEMİR
E-mail : ogokdemir@izdemir.com.tr
Telefon: 0 (232) 441 50 50 - 1346
Fax : 0 (232) 441 56 66

  Son sermaye artırımı ne zaman, hangi oranda ve ne şekilde gerçekleşmiştir? Artırım sonrası Şirketin çıkarılmış sermayesi ne kadardır?

Şirketimizin son sermaye artırımı 2012 yılında % 25 oranında, bedelsiz olarak gerçekleştirilmiş ve Sermayemiz, 41.034.563,68 TL'si temettüden, 33.965.436,32 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 75.000.000 TL artırılarak 375.000.000 TL’na çıkarılmıştır. Sermaye artışı karşılığında 16 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu kullanılmıştır.

  Hisse senetlerini kaydileştirmeyen pay sahiplerimiz 8., 9. ve 10. Tertip fiziki hisse senetleri üzerinde bulunan hangi kuponları ibraz ederek haklarından yararlanabilecekler?

31.12.2012 tarine kadar kaydileştirilecek hisse senetleri için aşağıda tarih ve numaraları belirtilen kuponlara işlem yapılacaktır;
31.12.2006 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 13 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu ve 2006 yılı Kar Payı Kuponu,
31.12.2007 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 2007 yılı Kar Payı Kuponu,
31.12.2008 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için , 8. ve 9. tertip hisse senetleri üzerinde 2008 yılı kar payı kuponu bulunmadığından, bu tertip senetler için 14 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu, 10. tertip hisse Senetleri için ise 2008 yılı Kar Payı Kuponu ve 14 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu,
31.12.2010 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 15 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu,
31.12.2011 tarihli Mali tablolarda oluşan dönem karı için 16 numaralı Yeni Pay Alma Kuponu.
25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen, Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. maddesine eklenen dördüncü fıkra ile yapılan düzenleme sonucunda , pay sahiplerimizin 31.12.2012 tarihi itibari ile kaydileştirilmeyen hisse senetleri üzerindeki tüm haklar sona ermiştir.”

  Vizyon ve Misyonumuz

   VİZYONUMUZŞirketimizin vizyonu; Yüksek ve modern teknoloji ile çalışarak, düşük maliyetli, kaliteli üretim yaparak, ülkemiz ve pay sahiplerimiz adına en yüksek faydayı sağlamak ve daima yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olarak sektörde ilk olmayı sürdürmektir.


   MİSYONUMUZ • Sektörde en ileri teknolojiyi takip etmek,
 • Bilgi, tecrübe ve yaratıcılığa dayalı kaliteli üretim anlayışımızla kalıcıilişkiler kurmak,
 • Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Know-How transfer etmek, yurt dışında tesisler kurmak, geliştirmek, iyileştirmek, işletmeye almak,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, pay sahiplerimiz ve ülkemiz için sürekli fayda yaratmaktır.

  Sürdürülebilirlik

  Kalite Politikamız

  Çevre Politikamız

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

  Çelikhane

  Haddehane

  Ürünlerimiz

  AR-GE Hizmetlerimiz

İDÇ'de AR-GE çalışmaları Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE departmanın temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak İDÇ'nin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yana İDÇ bilgi birikimini ve deneyimini aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve yurt dışı demir çelik şirketlerine transfer etmektedir. Arge çalışmaları;
 • İDÇ'de ve müşterinin tesislerinde eğitim programları
 • Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları
 • Mühendislik tasarımları
 • Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi
 • Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı
 • Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması
 • Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu
gibi konulardan oluşmaktadır.
Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir çelik fabrikasına İDÇ'de ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite arttırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel Haddehane modernizasyonu bütünüyle İDÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.