FİNANSAL VERİLER

  Üretim & Satış

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2018
2017
2016
2015
2014
2013

  Bilanço

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2018
2017
2016
2015
2014
2013

  Kar Zarar

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2018
2017
2016
2015
2014
2013

  Nakit Akımı

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2018
2017
2016
2015
2014
2013

  Finansal Oranlar

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2018
2017
2016
2015
2014
2013