FİNANSAL VERİLER

  Üretim & Satış

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2022
2021
2020
2019
2018
2017

  Bilanço

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2022
2021
2020
2019
2018
2017

  Kar Zarar

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2022
2021
2020
2019
2018
2017

  Nakit Akımı

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2022
2021
2020
2019
2018
2017

  Finansal Oranlar

Yıllar 3 Aylık 6 Aylık 9 Aylık 12 Aylık
2022
2021
2020
2019
2018
2017