Çelik Hurdalarının ergitilip, rafine edildiği ve sürekli döküm makinası ile çelik kütük haline
getirildiği çelikhanemiz yıllık 1.320.000 Ton üretim kapasitelidir.
KAPALI HURDA SAHASI
ELEKTRİK ARK OCAĞI
POTA OCAĞI
SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNASI
SOĞUTMA PLATFORMU
Döküm Ağırlığı
150 Ton
Trafo
120 MVA
Seri Reaktör
36 MVAR
Elektrik Transferi
Akım taşıyıcı bakır kollar ile
Oksijen Üfleme
Kombine brülörden
Döküm Metodu
EBT
Kabarık Curuf
Evet
Jet Brülör
Evet
Duvar ve Kapak
Su soğutmalı paneller