ÇEVRE POLİTİKAMIZ
ENERJİ POLİTİKAMIZ


İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.,


"Sürdürülebilir Kalkınma" ve "Temiz Üretim" ilkelerini temel alarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinde;

.Ulusal, ve uluslararası yasal düzenlere, kurallara ve standatlara uymayı,
.Paydaşları için temiz bir çevre sağlamayı,
.Mevcut en iyi teknikleri ve çevre dostu teknolojileri kullanarak kaynak kullanımının azaltılmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve atıkların kaynağında en aza indirilmesini,
.Çevre kirliliğine ve atık oluşumuna karşı alınan tüm tedbirlerin devamlılığını ve bu tedbirlerin değerlendirilerek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı ve çevre bilincini geliştirmeyi

hedefler ve taahhüt eder.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.,

"Sürdürülebilir Kalkınma" ve "Temiz Üretim" ilkelerini temel alarak tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerinde;

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve "Sürdürülebilir Kalkınma" yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,

Ulusal ve uluslararası Enerji Mevzuat ve diğer düzenlemelere, zorunlu standartlara uymayı,

Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmeyi,

Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlamayı,

Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın alınmasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını hedefler ve taahhüt eder.