İDÇ'de AR-GE çalışmaları Foça Çelik Fabrikası'nın kurulması kararı ile başlamıştır. AR-GE departmanın temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak İDÇ'nin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yana İDÇ bilgi birikimini ve deneyimini aşağıda belirtilen hizmetlerle yurtiçi ve yurt dışı demir çelik şirketlerine transfer etmektedir.


Arge çalışmaları;
  • İDÇ'de ve müşterinin tesislerinde eğitim programları
  • Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları
  • Mühendislik tasarımları
  • Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi
  • Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı
  • Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması
  • Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu
gibi konulardan oluşmaktadır.

Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir çelik fabrikasına İDÇ'de ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite arttırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel Haddehane modernizasyonu bütünüyle İDÇ tarafından gerçekleştirilmiştir.